Värmemätare

  • Ultraljudsvärmemätare

    Ultraljudsvärmemätare ultraljudsmätare Princip: En ultraljudsflödesgivare är att mäta värmeflödet efter att ha känt värmeflödeshastigheten genom att få vågöverföringshastighetsskillnaden i nedström och uppströmsriktning i värmemediet. Val av nyckelpunkter:...

  • Ultraljudsvärmeenergimätare

    Ultraljudsvärmeenergimätare ultraljuds värmeenergimätare Ultraljudsmätaren kan direkt visa värmevärdet för förbrukningen. Princip: En ultraljudsflödesgivare är att mäta värmeflödet efter att ha känt värmeflödeshastigheten genom att få...

Känd som en av ledande värmemätare tillverkare och leverantörer i Kina, vi stöder också anpassade tjänster. Alla värmemätare som erbjuds i vår fabrik tillverkas i Kina. Välkommen att få rabatt och lågprisinstrument i bulk här.